Yakitate Ja-pan !! / Hashiguchi, Takashi (1967-....)

Trad. du japonais