Averoigne & autres mondes / Smith, Clark Ashton (1893-1961)