La force de guérir / Zarifian, Edouard (1941-2007)