Sinfonia degli eroi, Dai sepolcri / Malipiero, Gian Francesco (1882-1973)

2015