Les Séquestrés d'Altona / Sartre, Jean-Paul (1905-1980)