Finissez vos phrases ! / Tardieu, Jean (1903-1995)