Inde / Shankar, Ravi (1920-2012)

Paris : prod. Universal music SA, P 1999