Lenny Kravitz / Kravitz, Lenny (1964-....)

New York, Ny 10019 : prod. Virgin Records America Inc, P 1998