Nightmare detective / Tsukamoto, Shinya (1960-....)