Lucrezia Borgia / Donizetti, Gaetano (1797-1848)

Synopsis