Summari, index, o epitome dels admirables y nobilisims titols de honor de Cathalunya, Rossello y Cerdanya, y de les gracies, privilegis, prerrogatives, preheminencies, llibertats, e immunitats gosan segons les propries y naturals lleys... compost per lo doctor Andreu Bosch,... / Bosch, Andr.