Svenska Turistföreningens °arsskrift... / Boheman, Ezaline