Vie d'Ernest Psichari (Henri Massis. La) / Massis, Henri (1886-1970)