Heraldik i svenska författningar, en vapenrättslig översikt fr°an medeltiden till v°ara dagar / Lindgren, Uno

Skrifter utgivna av Fahlbeckska stiftelsen. 37. - Les pl. comptent dans la pagination