Zogoïbi, roman. Traduit de l'espagnol, par Francis de Miomandre / Larreta, Enrique Rodriguez (1875-1961)