Canson occitana (Prosper Estieu. La) / Estieu, Prosper (1860-1939)