Modern jazz au club St-Germain / Jaspar, Bobby (1926-1963)

Paris : prod. Universal Music France, P 1956