Chamber Orchestra of Europe, Semyon Bychkov, Lisa Batiashvili / Batiashvili, Lisa (1979-....)