Le malgache de poche / Ravoson Voahanginirina, Helena