Biblia edo Testamentu zar eta berria / Uriarte, José Antonio de