Le réveil des fourmis / Kobayashi, Isamu (1916-....)