Kingdom / Hara, Yasuhisa (1975-....)

Traduit du japonais