Missa papae marcelli / Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-1594)