Passenger to Frankfurt / Christie, Agatha (1890-1976)