Graphisme en France 2018 / Robert, Yves (1920-2002)